Anzisha rufaa ya mama Ingiza sababu ya rufaahii. Unaanzisha rufaa kwa . Je mama anakubali kupewa rufaa? Ndiyo Hapana Ingiza tarehe ya kutoa usafiri Ingiza aina ya gari Taxi au gari la binafsi Gari la wagonjwa Boti Nyingine Chagua jina la dereva item40 Chagua njia atakayotumia dereva kumpeleka mama. Ingiza mwanzo wa safari. ingiza kituo cha afya ambako mama atapelekwa Ingiza gharama ya safari (Kati ya Tshs 5,000 - 100,000) KUTHIBITISHA: Unaanzisha rufaa ya kwenda utalipa siku ya . Je, hii ni sahihi? KUTHIBITISHA: Wewe ni kuanzisha rufaa kwa ambaye alikuwa kusafirishwa na kwa juu ya . Je, hii ni sahihi? PIGA *150*02#. TUMA ...KIWANGO Tshs...YA , ...namba ya simu la dereva.. . JAZA FOMU ya kwenye kitoa ya afya. Fomu yako imekamilika. Enter the reason for referral of the woman You are initiating a referral for . Does the mother accept the referral? Yes No Enter date of referral transport. Enter type of vehicle Taxi or private car Ambulance Boat Other Choose name of driver. item40 Select which route the driver will take the woman. Enter the origin of the trip. Enter the facility where the woman will be transported. Enter the cost of the trip (limit range to 5,000 to 100,000) CONFIRM: You are initiating a referral for for transport to for on Is this correct? CONFIRM: you are initiating a referral for for transport by for on . Is this correct? Call *150*02# to send AMOUNT TSH from transport cost form for route selected in.... to > with account number ..........phone number based on driver selected in transport reg...... Fill the paper verification form inside the facility. Your form is now complete.